The National Scout Culture Camp 2017-Vietnam Scouts Participants

From: Tu Kwarnas <tu.kwarnas@gmail.com>
Date: Tue, May 16, 2017 at 2:36 PM
Subject: The National Scout Culture Camp 2017-Vietnam Scouts Participants
To: Nguyen Tuan <nguyentuan.vietnamscouts@gmail.com>

MoP Bulletin Issue No. 17

From: InBox: Newsletter by WOSM Asia-Pacific [english] <inbox@scoutnet.org>
Date: Thu, May 11, 2017 at 4:42 PM
Subject: MoP Bulletin Issue No. 17
To: inbox <inbox@scoutnet.org>

Dear colleagues,

Greetings from the Asia-Pacific Support Centre!

We are pleased to attach the Messengers of Peace Bulletin, Issue No. 17.

Happy reading!

Regards.

World Scout Bureau Asia-Pacific Support Centre

Thư thông báo Đầu Đàn Thứ Đàn số 2

Minutes of the 14th meeting of Task Force - VIETNAM

Bản tin APR tháng 04/2017

Thông báo v/v Tổ chức Woodbadge Reunion (Hội làng Tùng Nguyên) 2017

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

     BAN ĐIỀU HÀNH

         ________

 

Ngày 05 tháng 05 năm 2017

Kính gửi Quí Trưởng    Đạo Trưởng

Trại đầu dàn và thứ đàn

Trại đầu đàn, thứ đàn sẽ được tổ chức trong dịp hè sắp đến

Logo trại

Một số hình ảnh trại Dự bị Thiếu khu vực phía nam

Xem ảnh bấm vào đây

-Ảnh flick Hà Mã Nhiệt Thành-

Tin khóa Dự bị Ấu - Thiếu 2017

Tình huynh đệ HĐ ngàn năm bất diệt

Tr Nguyễn Thúc Tuân đã viết lưu niệm "Tình huynh đệ HĐ ngàn năm bất diệt" trên khăn quang lưu niệm nhân ngày thành lập bầy Cờ lau Huế 22/4/2017. Một lời nhắn gởi của cây đại thụ HĐVN cho tất cả HĐS suy gẫm.

xem ảnh bấm vào đây

Vệ sinh môi trường của HĐS đạo vũng tàu ngày 23/4/2017

Công tác giúp ích của Đạo Vũng Tàu nhân ngày Saint George gồm 2 khu vực.

Sân Trường Hạ Long là nơi sinh hoạt chào cờ vào đầu tháng với bầy Hải Âu số lượng khoảng 40 em và 12 em Thiếu Sinh Thiếu Đoàn Thuỳ Vân.

Công Viên bãi trước: gồm các em Thiếu Sinh Thiếu Đoàn Hải Đăng khoảng 28 em và Thiếu sinh Thiếu Đoàn Trùng Dương khoảng 20 em, Bầy Trùng Dương gồm khoảng 20 em.

Thư thông báo (V/v Trại săn Đầu Đàn & Thứ Đàn)

     BĐH-HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

            KHỐI SINH HOẠT

TOÁN SINH HOẠT NGÀNH ẤU – NHI                                    

Tp HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2017

 THƯ THÔNG BÁO

Liên đoàn Cờ Lau (Huế) lập bầy

Vào ngày 22/4/2017 LĐ Cờ Lau Huế đã ra mắt bầy Cờ Lau , đến tham dự có các Tr lớn của Huế, Tr Nguyễn Thúc Tuân, Tr Tôn Thất Lôi, Tr Lê Bá Ngử, Tr Trần văn Hồng , Tr Cao Hửu Phượng, Tr Lê Khuyến, Tr huỳnh thị Tùng , Tr Lê Ánh , Tr Nguyễn Hửu Hông Ân , Tr Hồ Bảo Long , Tr Dương Đình Cường , Tr Phạm Hữu Hiệp , Tr Trần Thanh Vệ . ..... và còn nhiều Tr các đơn vị khác cùng về chung vui.

Akela Đổ Uyên Hòa Ái Nguyễn thị Thanh Tâm đã chính thức nhận cờ bầy và biểu tượng từ Tr Lê Bá Ngử.

Chuẩn bị cho Hội Nghị Huynh Trưởng năm 2017

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 17:41 23 tháng 4, 2017
Chủ đề: Chuẩn bị cho Hội Nghị Huynh Trưởng năm 2017 (1)
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

Bản tin cờ lau 75

Thông báo xưởng Nghi Thức ngành Ấu

    BĐH - HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

            KHỐI SINH HOẠT

TOÁN SINH HOẠT NGÀNH ẤU-NHI

THƯ MỜI THAM DỰ XƯỞNG

Kính gởi:     - Quý Đạo Trưởng, Liên Đoàn Trưởng

                     - Ban Sói Già các Bầy

The cooperation between Vietnam Scout and Habitat for Humanity Vietnam to build the house for the poor family

The house building to the poor family was done in Tay My Hamlet, My Hoi Commune, Cao Lanh District, Dong Thap Province, Vietnam on April 2nd, 2017 under the co-operation of Habitat for Humanity Vietnam, Rover Section Commission- Vietnam Scouts and Rapper Suboi.

Pages

Subscribe to GIÚP ÍCH RSS