Video

Trại họp bạn Bách Việt 2010 P2

Trại họp bạn Bách Việt 2010 P1

Sinh Hoạt HĐ Đạo DAKLAK Từ 1971-1975 (P2)

Sinh Hoạt HĐ Đạo DAKLAK Từ 1971-1975 (P1)

Traị họp bạn kha Tang Bồng 2012 (Đĩa 1)

Trường ca Con đường Cái quan - Từ Miền Nam

Trường ca Con đường Cái quan - Từ Miền Trung

Trường ca Con đường Cái quan - Từ Miền Bắc

Hịch tướng sĩ - Hưng Đạo Vương

Nghi thức tuyên hứa Sói con

Ging Gang Goolie • Scout Songs

Ging Gang Goolie

Suốt đệ nhị chiến thành Boer, BP nghe những bài hát bằng tiếng Phi châu. Những câu hát vô nghĩa của bài Ging Gang Goolie lấy cảm hứng từ những bài hát đó. BP được cho rằng đã sáng bài hát này trong trại Họp bạn thế giới lần đầu tiên năm 1920. Bài hát sử dụng những từ vô nghĩa để đảm bảo rằng trẻ em từ nhiều nước khác nhau có thể hát bài hát này bất kể ngôn ngữ của họ là gì. Giai điệu dựa trên một đoạn trong Bản giao hưởng số 1 của Mozart sáng tác lúc ông ta 8 tuổi.

Tuyệt chiêu tách lòng đỏ trứng

Pages

Subscribe to RSS - Video