Video

Khai mạc Moot Canada 2013

30th APR SCOUT JAMBOREE IN JAPAN 2013

Thưa quý vị và thân hửu.

Phạm Thanh Hiệp tôi vừa hướng dẫn đoàn Hướng Đạo Sinh VN tham dự Trại họp bạn Quốc tế tại Nhật Bản gọi là 30th Jamboree Asia-Pacific/Japan từ 31/7 - 8/8/2013.

Jamboree Nhật Bản

Cờ Lau 813 - Hợp Lưc

Khóa Huấn Huy Hiệu Rừng Tùng Nguyên 7

Lima Elang

Trại hè Hoa Nhân Ái phần 10

Trại hè Hoa Nhân Ái phần 9

Trại hè Hoa Nhân Ái phần 8

Trại hè Hoa Nhân Ái phần 7

Trại hè Hoa Nhân Ái phần 6

Trại hè Hoa Nhân Ái phần 5

Trại hè Hoa Nhân Ái phần 4

Trại hè Hoa Nhân Ái phần 3

Trại hè Hoa Nhân Ái phần 2

Trại hè Hoa Nhân Ái phần 1

Tiễn đưa ALT Lưu Hồng Phúc về nơi an nghỉ

KÍnh chuyển quý Trưởng một đoạn clip ngắn những giây phút tiễn đưa Trưởng ALT Lưu Hồng Phúc về nơi an nghỉ cuối cùng.

Pages

Subscribe to RSS - Video