Logo dự thi

Logo dự thi của Nguyên Nhật Khôi (Jamboree 2015)

Thân chào anh/chị,
Em xin gửi bài dự thi logo trại "Hợp Lực" 2015

Thông tin dự thi:
- Tên: Nguyễn Nhật Khôi
- Tên Rừng: Nai Khéo Léo
- Đơn vị: Ấu Đoàn Vàm Cỏ - Đạo Phong Châu

Ý nghĩa logo:

Hình ảnh: 

Logo dự thi của Sếu Đứng Đắn (Jamboree 2015)

Hình ảnh: 

Logo dự thi của Nai tơ tự tin (Jamboree 2015)

Logo dự thi của Tráng đoàn Bình Định

Logo dự thi của Nguyễn Hoàng Long (Jamboree 2015)

Logo dự thi của Nai Tơ Tự Tin (Jamboree 2015)

Logo dự thi của Trưởng Lê Thọ (Jamboree 2015)

Logo dự thi của Trưởng Lê Thọ (Jamboree 2015)

Logo dự thi của Tr Lê Thọ (Trại họp bạn 2015)

Pages

Subscribe to RSS - Logo dự thi