Vật phẩm phục vụ trại sinh

Mẫu áo Trại hợp bạn 2015

 

Khăn quàng hợp lực có viền

Ngày 19/4/2015

Mẫu khăn quàng trại họp bạn chưa được duyệt, sẽ còn thay đổi một số chi tiết.

Mẫu áo thun của Kiến Chăm Chỉ (Trại họp bạn 2015)

Tác giả: Kiến chăm chỉ (giữ bản quyền)

 

Hình ảnh: 

Mẫu áo thun của Kiến Chăm Chỉ (Trại họp bạn 2015)

Hình ảnh: 
Subscribe to RSS - Vật phẩm phục vụ trại sinh