Bài học nửa đời

 

Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 01:42:55 GMT+7 Ngày 22 tháng 05 năm 2016
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Chủ đề: Bài học nửa đời

Nhân Đại lễ Phật Đản PL 2560, kính chuyển đến Quý Trưởng và anh chị em.
Kính chúc Quý Trưởng - anh chị em và gia đình
 
HẠNH PHÚC  -  AN LẠC
 
 
Thân ái bắt tay trái Quý Trưởng
 
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Trưởng Ban Điều Hành
Trần Minh Thiện
 
        NGỌN ĐUỐC HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM MÃI MÃI RỰC SÁNG 
 

 
               
 
Ai thực là kẻ thù?
 
Một người làm điều xấu với con do họ vẫn còn tham lam, giận dữ và ngu dốt.
 Con trở nên bực tức đối với họ, nhưng hãy nhìn xem ai là người điều khiển họ? 
 
Ba kẻ đó chính là: Ngu dốt, Tham lam và Giận dữ. 
 
Do đó hãy xác quyết rằng:
 
Thay vì trách cứ một ai đó, 
con hãy trách cứ tham, sân, si và trở nên thông cảm với người đó hơn.
 Họ cũng giống như con, và giống nhất là lúc đang bị điều khiển bởi 
tham lam, si mê và giận dữ.  Thay vì tìm cách trả thù họ, 
hãy tìm cách chuyển hóa tham, sân, si 
trong con, và trong họ nếu có thể.
Namo Buddhaya
__(())__ 
 

 
Bài Học Nửa Đời
 
Nửa đời người tôi hiểu được
Vô thường - 
ấy lẽ thường nhiên
Và ta chỉ là chiếc lá
Trong rừng nhân loại vô biên..
 

 
- Nếu có một điều vĩnh cữu
Thì đó chính là đổi thay
Đổi thay - 
chẳng hề thay đổi
Đành hanh.. tại thế gian này!
 

 
Điều ta cho là Hạnh phúc
Nào phải cứ là bên nhau
Dẫu hai phương trời cách biệt
Vẫn vui ý hợp tâm đầu!
 

 
- Không phụ thuộc vào năm tháng
Mà đo Sống ít hay nhiều.
Chính là 
cách mình đã Sống
Mỗi ngày Thức tỉnh bao nhiêu..
 

 
Nửa đời trầm tư hiểu được
Bản chất kiếp người lẻ loi
Đã biết 
nhân sinh hữu hạn
Lấp đầy - vẫn thiếu mà thôi!
 

 
- Con sóng phủ thềm năm tháng
Xóa nhòa, 
cuốn nỗi niềm trôi
Chỉ cần nhận ra, trầm tĩnh
Đớn đau nào cũng phai phôi..
 

 
Nửa đời người tôi học được
Tan hợp, 
thăng trầm bởi duyên
Đến lúc mây về chốn cũ
Nhẹ nhàng, đâu bận niềm riêng...
 
 

 
Nửa đời người 
khi tỏ ngộ
Phân trần đen, trắng mà chi!
Thế gian mĩm cười đối diện
Sống với cõi lòng vô vi..
 
Như Nhiên
(Thích Tánh Tuệ)
 

x_3b5bb289

Danh Mục Diểm Báo:

Gửi nhận xét của bạn