Ban quảng bá tận tuỵ công việc từ 16/7 đến 19/7/2015 có mặt khắp nơi