Maria Montessori nhận xét về các hoạt động của Hướng Đạo.

HƯỚNG ĐẠO SINH SÀI GÒN·TUESDAY, MARCH 29, 2016

Trích từ sách "Từ tuổi ẤU THƠ đến tuổi THANH THIẾU NIÊN" - Tác giả Maria Montessori - Nhà xuất bản Hồng Đức, Đại Học Hoa Sen và Vietnam Montessori Education Foundation phát hành năm 2016.

"Nếu hoạt động Hướng Đạo đã đạt được thành công như vậy, đó là vì nó đã mang nội dung đạo đức đến với một nhóm trẻ. Nó nhấn mạnh đến những gì một người phải làm và không nên làm. Những đứa trẻ thuộc về những nhóm này thường không làm những điều mà hoạt động Hướng Đạo ngăn cấm. Trong việc tuân thủ những quy tắc Hướng Đạo, một phẩm cách mới mẻ nảy sinh ra nơi đứa trẻ.

Sự rèn luyện thể chất, chẳng hạn những cuộc đi bộ đường dài, cũng chiếm một phần trong số những hoạt động của các nhóm này. Đứa trẻ làm quen với những thử thách lớn lao hơn của một thể thức sinh hoạt nghiêm túc và khắt khe hơn.

Trong khi đứa trẻ nhỏ hơn tìm kiếm sự êm ấm thoải mái, đứa lớn hơn giờ đây hăm hở đương đầu với các thử thách. Nhưng những thử thách này phải có một mục đích. Sự khác biệt giữa một ông thầy giáo đưa trẻ đi bộ đường dài và một tổ chức thuộc loại này có thể thấy rõ ở đây. Đúng là thầy giáo có khiến đứa trẻ bước ra khỏi môi trường học đường kín cổng cao tường và bắt chúng sử dụng đôi chân để đi bộ và dùng mắt để quan sát những sự vật xung quanh mình.

hưng điều này không có cách nào làm gia tăng phẩm cách của đứa trẻ, vốn vẫn còn bị kiềm giữ trong một phạm vi hạn hẹp. Người ta có thể nhân số cuộc đi bộ lên nhiều lần mà chẳng thay đổi bất kì điều gì, vì sự tiếp nhận của đứa trẻ mang tính thụ động. Mặt khác, nếu đứa trẻ chủ động rời khỏi trường với một mục tiêu rõ ràng và tùy ý lựa chọn trong đầu, đó hẳn là một vấn đề hoàn toàn khác.

Giờ đây, hoạt động Hướng Đạo bao gồm những đứa trẻ tự nguyện gia nhập làm thành viên trong một hội. Và hội đó nhấn mạnh, trên hết thảy, đến một mục đích đạo đức, chẳng hạn như bảo vệ kẻ yếu và duy trì một chuẩn mực đạo đức nhất định; ở đây đứa trẻ có thể thể hiện sự cam kết hay không thì tùy. Không có giáo viên nào để bắt buộc trẻ gia nhập hội; nhưng nếu nó muốn là thành viên, trẻ phải tự mình quyết định tuân theo những nguyên tắc thì mới có thể tham gia được. Việc đứa trẻ nhận thấy bản thân mình hòa hợp với những cá nhân khác, những người cũng thoải mái chấp nhận những nguyên tắc của một hội đoàn, làm nên sức hấp dẫn của hội đoàn đó. Những ranh giới của nó không còn là bốn bức tường phòng mà chỉ là những ràng buộc mang tính đạo đức.

Người Hướng Đạo Sinh chấp nhận một chế độ mà tính khắc nghiệt của nó vượt xa những gì được coi là khả thi đối với đứa trẻ ở tuổi này. Do đó, những cuộc đi bộ đường dài, những đêm ngoài trời, tinh thần trách nhiệm cho những hành động của bản thân, đốt lửa trại, cắm trại, v.v..., tất cả đều là kết quả của những nỗ lực tập thể. Nguyên tắc đạo đức cơ bản đòi hỏi một sự cam kết từ cá nhân: mối cam kết của cá nhân với cả nhóm. Và đó là điều thiết yếu."

Trích Fanpage Hướng Đạo Sinh Sài Gòn

Danh Mục Diểm Báo:

Gửi nhận xét của bạn