Một số hình ảnh Đạo Lâm Viên

'Bầy Trưởng Bầy Lê Lai năm 1964

Đạo Trưởng Đạo Lâm Viên Lê Xuân Đằng năm 1968 - 1973

Họp đạo Đạo Lâm Viên Trần Văn Khắc và Lê Xuân Đằng

Tại Đạo quán mới Đà Lạt 1974

Trại huấn luyện Tùng Nguyên Đà Lạt

 

Danh Mục TT:

Gửi nhận xét của bạn