Phiên họp thường lệ tháng 9/2017

Vào tối ngày 16/9/2017 nhóm công tác đã họp phiên thường lệ, tất cả các thành viên có mặt đầy đủ. Ba nội dung chính của buổi họp là nghe báo cáo của đoàn tham dự trại Mông cổ , Đoàn tham dự trại văn hóa ở Indonesia và đoàn tham dự phiên họp định kỳ 2 năm một lần của ASARC. Lần lượt các Tr Nguyễn Tuấn ,Tr  Phạm Minh Thắng và Tr Nguyễn Thiện Khánh báo cáo chi tiết nội dung. 

1/ Đoàn tham dự JAMBOREE MÔNG CỔ  cho biết tham dự kỳ trại nầy có 45 Tr và HĐS trong đó có vài phụ huynh, chia làm 3 đợt, theo yêu cầu của BTC trại mỗi quốc gia chỉ có 1 đoàn tham dự, nên đã có sắp xếp cho thống nhất tại đất trại Mông Cổ, ngay phiên họp đầu tiên Tr Phạm Minh Thắng đã trình giấy ủy nhiệm của Taskforce cử đoàn tham dự, và chiếu theo quy định BTC trại chỉ biết Tr Phạm minh Thắng cầm đoàn mà thôi. Đoàn đã tham dự đầy đủ các chương trình, và một số em của đoàn VN được cử tham gia kỷ năng sesmapho và Morse. Toàn trại có 6800 trại sinh tham dự.

2/ Đoàn tham dự trại Hướng Đạo văn hóa tại Indonesia (tháng 7/ 2017) địa điểm Sabaru scout camp, Borneo, Indonesia. Đoàn VN tham dự 20 HĐS, trong đó có 6 Tr và 14 Thiếu sinh. Đoàn đã tạo được mối quan hệ tốt với HĐ Indo, các em giao lưu và kết bạn khá nhiều, được tham gia nhiều lể hội có tính cách văn hóa, tăng cường sự hiểu biết cho các em .

3/ Về tham dự phiên họp định kỳ của ASARC có một số điểm, hiện nay hồ sơ của Asarc vẫn chưa được hoàn chỉnh, nên chưa thông qua Asean được, hẹn tháng 3/2018 sẽ hoàn tất. HĐVN tiếp tục được xem là thành viên liên kết, Tr Nguyễn Thiện Khánh và Tr Vĩnh Thịnh đã báo toàn bộ hoạt động của nhóm công tác từ khi thành lập đến nay, một số bước đã làm được, một số bước chưa làm được, do nguyên nhân chủ quan hay khách quan đưa đến, đặc biệt một số việc bất nhất trong điều hành công việc chung. Sau đó Tr WenDo đã chỉ đạo các bộ phận lưu ý, tránh để kẻ hở bị lợi dụng. 

Buổi họp kết thúc lúc 21 g cùng ngày.

Nhóm Task Force:

Gửi nhận xét của bạn