PSV/MoP: Hỗ trợ cho các khu vực đang bị cách ly do đại dịch COVID-19

Từ: Le Anh Tuan <latuan@ctu.edu.vn>
Ngày: Th 3, 28 thg 7, 2020 lúc 15:11
Chủ đề: PSV/MoP: Hỗ trợ cho các khu vực đang bị cách ly do đại dịch COVID-19
Tới: Thai Hung Nguyen <thaihungvn@gmail.com>, VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>, Luan phan tan <hamatantam@gmail.com>, Vinh Thinh <hoanhanai2005@yahoo.com>, Nguyen Tuan <nguyentuan.vietnamscouts@gmail.com>, Tr Tran Xe <tuanma.tranxe@gmail.com>, HĐAH A Xê (05.07) ( Tuấn Mã Tận tâm) <tuanmaxe@mail.com>, HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

Kính thưa Quý Trưởng trong Ban Điều hành và Quý Châu trưởng,

Hiện nay, nguy cơ bùng phát trở lại đại dịch COVID-19 đang đe doạ một số tỉnh và thành phố ở Việt Nam, một số nơi phải áp dụng biện pháp cách dãn xã hội và theo dõi bệnh dịch. Trên tinh thần giúp ích cộng đồng của phòng trào Hướng đạo, Chương trình Sứ giả Hoà bình đề nghị Ban Điều hành và các Châu trong Hội Hướng đạo Việt Nam thực hiện dự án "Hỗ trợ cho các khu vực đang bị cách ly do đại dịch COVID-19" bằng các công việc cụ thể sau:

• Truyền thông rộng rãi các biện pháp phòng ngừa dịch do virus Corona theo khuyến cáo của Bộ Y tế đến các đơn vị Hướng đạo và cộng đồng qua các phương tiện truyền thông xã hội như e-mail, tin nhắn, mạng xã hội, họp qua mạng.

• Vận động các đơn vị sản xuất, quyên góp khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn gởi đến các nơi đang bị cách ly qua đại diện các đơn vị Hướng đạo để phân phát.

• Thực hiện các hoạt động sáng tạo theo khả năng để giúp đỡ thực phẩm các nhóm trong xã hội bị tổn thương do dịch bệnh, các kế hoạch chung tay vệ sinh môi trường và cứu nạn động vật hoang dã, nếu tình hình có thể cho phép.

Chương trình Sứ giả Hoà bình sẽ đồng hành hỗ trợ và ghi nhận các hoạt động giúp ích cộng đồng này của các đơn vị Hướng đạo và cá nhân Hướng đạo sinh. Hoạt động dự án này sẽ chấm dứt khi tình hình dịch bệnh cả nước trở lại trạng thái bình thường theo thông báo của Chính quyền.

Các trao đổi thông tin, xin liên lạc đến:

Ô. Lê Anh Tuấn, E-mail: latuan@ctu.edu.vn, Điện thoại: 0913.619.499

Trân trọng cám ơn,

TM. Chương trình Sứ giả Hoà bình PSV/MoP

Điều phối viên Quốc gia,

Lê Anh Tuấn

(Xin xem file đính kèm)

Gửi nhận xét của bạn