Thành lập Tráng đoàn GIÚP ÍCH 2020 - Cứu trợ đồng bào miền Trung

Kính chào Quý Trưởng và anh chị em

Tuần qua, chúng ta nghe tin dồn dập về bão lũ miền Trung, thiên tai và nhân tai liên tục đè nặng và uy hiếp cuộc sống đồng bào. Người dân cũng như anh em Hướng Đạo khắp nơi đang kêu gọi quyên góp để cứu trợ đồng bào miền Trung. Các huynh trưởng trong vùng bão lũ đã trực tiếp kêu gọi và đúng ra tổ chức các Toán Giúp Ích để cứu trợ, cứu hộ nạn nhân bão lũ.

Rất mong các Trưởng chúng ta ở đơn vị: tổ chức quyên góp trong đơn vị, nhắc nhở các em có ý thức tiết kiệm, dành tiền để đóng góp cứu trợ đồng bào, các tráng sinh thu xếp để có thể tham gia các Toán Giúp Ích. Trong "Câu chuyện dưới cờ" cần nhắc nhở để các đoàn sinh chúng ta hướng về Miền Trung, biết đau buồn trước những mất mát của đồng bào và biết hành động có trách nhiệm với cộng đồng.

Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam quyết định thành lập Tráng đoàn GIÚP ÍCH 2020 để thực hiện công cuộc này.

Mọi đóng góp thông tin, hiện vật, hiện kim... xin liên lạc với:
- Tráng Trưởng Tráng đoàn Giúp Ích 2020:
Trưởng Phan tấn Luận
ĐT: 0 903 326 837
- Thủ quỹ Tráng đoàn:
Trưởng Trần Thị Thu Trang
ĐT: 0 983 270 251
Tài khoản: Ngân hàng EXIM BANK, chi nhánh Chợ Lớn
100 414 849 311 202

Thân ái bắt tay trái Quý Trưởnghân ái bắt tay trái Quý Trưởng

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Trưởng Ban Điều Hành
Trần Minh Thiện

Gửi nhận xét của bạn