Thành phố Huế 360 độ

​Thành phố Huế 360 độ (Bấm vào dấu hiệu Play để nó tự xoay) và nghe nhạc Huế yêu

THÀNH PHỐ HUẾ

http://360view.vn/gallery/data117/projects/vietnam/thuathien_hue/hue12gpx__092013/index.html

Danh Mục Diểm Báo:

Gửi nhận xét của bạn