Thông báo mở Xưởng huấn luyện

Kính gởi Quý Trưởng,
Tuấn xin gởi thông báo mở Xưởng Huấn luyện như file đính kèm.
Thư thông báo đã có chữ ký của Tr. Nguyễn Thái Hùng, thay mặt cho Tr. Phan Tấn Luận đang dưỡng bệnh.

Trong tháng 6 sẽ có 3 nơi huấn luyện (Saigon 1, Saigon 2 và Đà Nẵng), dự kiến Xưởng tại Pleiku sẽ mở trong tháng 7/2020 kết hợp với Khóa Huấn luyện của Tr. Hồ Hoàng Hoa.

Kính nhờ Quý Trưởng thông báo rộng rãi cho các Liên đoàn để ghi danh tham dự lớp huấn luyện. Giấy ghi danh kèm theo email này (ở trang 2 của file Word).
Các Liên đoàn ở Tây Nguyên và vùng Nam Trung phần cũng có tham dự tùy theo nơi lựa chọn (Saigon hoặc Đà Nẵng).

Trân trọng cám ơn Quý Trưởng,
Tuấn
=============================================================

Le Anh Tuan

Gửi nhận xét của bạn