Thông báo Trại họp bạn Kha 2020 khu vực miền nam và miền trung

      HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

TOÁN SINH HOẠT NGÀNH KHA

THÔNG BÁO MỞ TRẠI

TRẠI HỌP BẠN KHA SINH MIỀN NAM 2020

Kính gửi: Quý Trưởng Ban Điều Hành

               Quý Trưởng Châu Trưởng

               Quý Trưởng Đạo Trưởng, Liên Đoàn Trưởng.

               Quý Trưởng Liên Đoàn Trưởng Biệt Lâp.

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA:

- Kỷ niệm 90 năm Hướng đạo Việt Nam (1930 – 2020),

- Kỷ niệm 55 năm ngành Kha Hướng đạo Việt Nam (1965 – 2020),

- Tạo điều kiện giao lưu giữa các Kha đoàn trong khu vực Cao Nguyên, Nam Trung bộ và Nam bộ,

- Sân chơi giữ lửa và thúc đẩy tinh thần sinh hoạt cho các Kha sinh sau mùa dịch bệnh,

- Cơ hội thể hiện các khả năng sân khấu, năng khiếu nghệ thuật biểu diễn của các Kha sinh.

- Rèn luyện & nâng cao thể lực cho các Kha sinh.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM :

- Thời gian dự kiến : 22-23/08/2020

- Địa điểm dự kiến : cách Tp.HCM 30km

III. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

- Trại trưởng : Tr. Du Nguyên Chương

- Trại phó Điều hành : Tr.Vũ Nguyễn Phi Đạt

- Trại phó Quản trị : Tr.Hồ Hương Giang

- Cùng thành viên các ban : hành chánh, tài chánh, hậu cần, sinh hoạt, kiến thiết, quảng bá, nghiêm phép, an sinh – y tế.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. BHT + Kha sinh các kha đoàn trực thuộc : Châu Cao Nguyên, Châu Đông Sơn, Châu Gia Định, Châu Trấn Định, Châu Sài Gòn, Châu Cửu Long.

2. Khách mời

TRẠI HỌP MẶT

KHA SINH 2020 KHU VỰC MIỀN TRUNG

Để chào mừng kỷ niệm 90 năm Phong Trào Hướng Đạo có mặt tại Việt Nam. Cũng như hướng đến sinh nhật 55 năm Ngành Kha 1965 - 2020 được hình thành và phát triển trên quê hương tiên rồng. Trại Họp Mặt Kha Sinh Miền Trung 2020 dự kiến bao gồm các yếu tố sau :

1., Mục Đích :

- Chào mừng những cột mốc tuyệt đẹp của HĐVN năm 2020.

- Gắng kết và thúc đẩy tinh thần khai phá sau thời gian tạm dừng sinh hoạt do thực hiện giản cách xã hội vì dịch bệnh COVID – 2019.

- Rèn luyện sức khỏe và các kỹ năng ứng biến khi có tình huống bất thường xảy ra.

2., Yêu Cầu :

- Những Kha sinh tham dự trại là những Kha sinh ưu tú trong Kha đoàn có độ bền tốt về thể lực và thành thục các kỹ năng Hướng Đạo của một Thuần Kha.

- Tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế về bảo vệ môi trường và làm sạch cảnh quan thiên nhiên.

3., Thời Gian và Địa Điểm :

- Thời gian : Ngày 28 – 29 tháng 8 năm 2020.

- Địa điểm : Thị Trấn Lăng Cô - Thành phố Huế (phía bắc chân đèo Hải Vân)

4., Nội Dung :

- Đi bộ từ chân đèo Hải Vân lên đến đỉnh Hải Vân Quan (khoản 10km). Chia làm 2 hướng xuất phát từ Nam và Bắc chân đèo.

- Vệ sinh môi trường trong bán kính 500m xung quanh đỉnh Hải Vân Quan.

- Sinh hoạt và cắm trại ven biển, cùng với vệ sinh và làm sạch bờ biển trong phạm vi 2km từ đất trại.

- Tham gia hoạt động trải nghiệm trồng cây xanh bảo vệ môi trường biển.

- Kèm một số hoạt động kỹ năng khác như bơi lội, cứu đuối và lọc nước...v.v...

5., Đối Tượng :

Bao gồm các Kha sinh đang sinh hoạt trong các Kha đoàn thuộc 3 Châu : Liên Quảng, Đà Nẵng và Quảng Thừa.

6., Thành Phần Ban Tổ Chức :

Trại Trưởng : Tr. Huỳnh Văn Phúc (Phụ tá Trưởng Toán SHNK tại Miền Trung)

Trại phó Điều hành : Tr. Hoàng Mai Sơn (thuộc Châu Quảng Thừa)

Trại phó Quản trị : Tr. Nguyễn Văn Tân (thuộc Châu Liên Quảng)

Cùng với sự cộng tác của các ban :

- Ban Hành Chánh – Tài Chánh

- Ban Sinh Hoạt

- Ban Y Tế - An Sinh

- Ban Hậu Cần

- Ban Kiến Thiết

- Ban Quảng Bá

- Ban Thi Đua

7., Trại Phí và Thời gian đăng ký :

- Trại phí : 450.000 VNĐ đối với Kha sinh và 650.000 VNĐ đối với Trưởng bao gồm : Tiền ăn + uống, sinh hoạt phí, mua cây trồng, bộ vật phẩm kỷ niệm 55 năm Ngành Kha khu vực Miền Trung (mũ, áo, logo, dây đeo bảng tên)

- Thời gian đăng ký : Đăng ký tập trung theo Kha đoàn về cho Ban Hành Chánh – Tài Chánh. Được ghi nhận là hợp lệ qua danh sách kèm với số tiền của người tham dự gởi về cho Tài Chánh.

+ Đợt 1: Ngày 26/7/2020 Danh sách và 250.000VNĐ/người.

+ Đợt 2 : Ngày 09/8/2020 Hoàn thiện danh sách và số tiền còn lại.

Lưu ý : Trại phí sau khi nộp về cho BTC sẽ không được hoàn trả chỉ cho thay đổi người tham dự đến hết ngày 15/8/2020.

Ngày 20 tháng 6 năm 2020

Toán Sinh Hoạt Ngành Kha

BẠCH QUANG KHẢI (Đã ký)

Gửi nhận xét của bạn