Thư của Tr Lê Thân về Trại Hợp Lực 2015

---------- Forwarded message ----------
From: Le Than <nhatrang1944@yahoo.com>
Date: 2015-08-05 15:56 GMT+07:00
Subject: Chuyển tiếp: Chuyển Thư Tổng kết Trại HB HỢP LỰC 2015
To: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

Cám Ơn Trưởng Thiện đã chuyển bài này.
Theo tôi, HB Hợp Lực vừa rồi là thành công tuyệt vời mong rằng với khả năng của các Trưởng sẽ có những trại họp bạn như thế này và hơn nửa , Tất cả vì mục đích cho tương lai thanh thiếu nien VN , cho phong trào HĐVN.
Chúng ta cũng cần phân định rỏ ràng rằng việc làm vừa qua của chúng ta là hoàn toàn đúng , còn việc phản ứng của địa phương gây khó khăn cho chúng ta là việc của họ, thời gian phải thay đổi, chắc chắn là vậy
Hiện tại và tương lai của phong trào HĐVN nằm trong tay của những Trưởng đang tích cực hoạt động cho PTHĐ .
Chúc thành công hơn nửa.
TABTT
Trâu chịu khó

Gửi nhận xét của bạn