Tin buồn: Thân phụ Trưởng TƯỜNG VÂN từ trần

Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam nhận được tin:

Thân phụ của Trưởng Lê thị Tường Vân

Liên Đoàn Trưởng LĐ. Lam Sơn – Huế.

Cụ Ông LÊ VĂN NHO

Pháp danh QUẢNG GIÁO

Sinh năm 1935

Nguyên quán phường Phú Cát – Huế

Đã từ trần lúc 13:45 ngày 02 tháng 10 năm 2020

Nhằm ngày 16 tháng 8 năm Canh Tý

Thượng thọ 86 tuổi

Linh cửu được quàn tại tư gia

Số 03 Lưu Trọng Lư, phường Thuận Lộc, Tp Huế

Lễ di quan lúc 06:00 ngày 09 tháng 10 năm 2020

Nhằm ngày 23 tháng 8 năm Canh Tý

An táng tại nghĩa trang phía Bắc, Tp. Huế

Chân thành chia buồn cùng

Trưởng Tường Vân và gia quyến

Nguyện cầu Hương hồn Cụ Ông

Sớm tiêu diêu miền cực lạc

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam

Thân ái bắt tay trái Quý Trưởng

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Trưởng Ban Điều Hành
Trần Minh Thiện

Gửi nhận xét của bạn