Tin buồn : Trưởng Nguyễn Duy Bình từ trần

Ban Điều Hành HĐVN nhận được tin buồn:

Liên đoàn trưởng LĐ HỘI AN

Đạo Quảng Nam

Trưởng NGUYỄN DUY BÌNH

Tên rừng BEO LÝ LUẬN

Sinh năm 1952

Quê tại Quảng Điền

Thừa Thiên – Huế

Đã từ trần lúc 19:05 ngày 20 tháng 6 năm 2020

Nhằm ngày 29 tháng 4 (n) năm Canh Tý

Hưởng thọ 70 tuổi

Linh cữu được quàn tại tư gia

425 Cửa Đại Tp. Hội An

Lễ nhập quan lúc 22:00 ngày 20/6/2020

Lễ động quan lúc 07:15 ngày 25/6/2020

Nhằm ngày 05 tháng 5 năm Canh Tý

Hỏa táng tại An Phước Viên – Đà Nẵng

Thành kính chia buồn cùng gia đình Trưởng

Nguyện cầu Hương hồn Trưởng NGUYỄN DUY BÌNH

sớm tiêu diêu cõi vĩnh hằng

Thành kính

Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam

Thân ái bắt tay trái Quý Trưởng

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Trưởng Ban Điều Hành
Trần Minh Thiện

 

Gửi nhận xét của bạn