Trại họp bạn 2015

1. Tin tức chung

2. Thông báo

3. Mẫu ghi danh

4. Logo dự thi

5. Trại ca dự thi

6. Mẫu thiết kế áo thun trại

7. Nội quy Trại họp bạn

8. Tên và số điện thoại cần thiết

9. Ý kiến đóng góp cho trại

10. Vật phẩm Trại họp bạn dành riêng cho Trại sinh

11. Vật phẩm phục vụ trại sinh

Nhận xét

Comment: 
Chưa có thông tin về ghi danh nên không cập nhạta đường link.

Gửi nhận xét của bạn