Trại trường Tùng Nguyên Đà Lạt

Hdtn Sydney Canberra added 4 new photos — with Binh Do and 16 others.

Nhắc đến Trại Trường Tùng Nguyên thì lắm chuyện để kể vì đó là chiếc nôi nuôi dưỡng bao thế hệ huynh trưởng của HĐVN. . .

Trại trường, trại trường rèn trang thanh niên

Núi đồi, núi đồi tình yêu thiên nhiên

Thác reo, thác reo nghe chăng lời khuyên

Bão bùng, bão bùng giữ vững lái thuyền.(ĐK2)

(Tr.Hà Dzũng)

Trại trường trong tim ta ! (Cáo Lãng Tử), mấy chử đó cứ mãi vang vãng trong con tim của tất cả các trại sinh từng qua một hay nhiều kỳ trại ở Tùng Nguyên, thật có qúa nhiều kỷ niệm từ chiếc nôi đó phải không qúy Trưởng?

Đến trại trường Tùng Nguyên, có 3 địa điểm được xây cất cố định đó là :

1) Minh nghĩa đường

2) Bàn thờ Phật giáo

3) Tượng Đức Mẹ và bàn thờ của Công giáo.

Hdtn Sydney Canberra sưu tầm và gởi đến qúy Trưởng và ACE/HĐ khắp nơi hình ảnh của 3 địa điểm nầy chụp trước năm 1975.

 

Danh Mục TT:

Hình ảnh: 

Gửi nhận xét của bạn