Trưởng Nguyễn Thúc Tuân- tấm gương người thầy- người Trưởng Hướng đạo

xem ảnh với lớn hơn (bấm vào đây)

Danh Mục Diểm Báo:

Gửi nhận xét của bạn