Việt Nam tái gia nhập phong trào hướng đạo, nâng tổng số thành viên lên 170

Bản dịch Tiếng Việt : Thanh Tâm

Hôm nay, Phong trào Hướng đạo Thế giới chào mừng Pathfinder Scouts Việt Nam trở thành thành viên thứ 170 của tổ chức, đánh dấu mốc lịch sử khi Việt Nam chính thức tái gia nhập Tổ chức Phong trào Hướng đạo Thế giới (WOSM) sau 44 năm. Đây là thành quả của cả một thời kỳ cộng tác và đoàn kết của Phong trào tại việt nam, được hỗ trợ bởi các trưởng của hội trong sự cộng tác mật thiết với Trung tâm Hỗ trợ Châu Á – Thái Bình Dương và Uỷ ban Hướng đạo Vùng, Uỷ ban Hướng đạo Thế giới.

Phong trào Hướng đạo đã có mặt tại Việt Nam gần một thế kỷ qua. Sau đó, các hoạt động của Phong trào đã bị tạm dừng do chiến tranh những năm 1960 và 1970, và kết quả cuối cùng là hội đã bị mất tư cách thành viên WOSM vào năm 1975. Tuy nhiên trong hơn hai thập kỷ qua, Phong trào đã được phục sinh tại các cấp cơ sở với các hoạt động hàng tuần do các trưởng đã được huấn luyện tổ chức cho Sói con, Thiếu sinh, và Tráng sinh.

Trong các cuộc họp gần đây với đại diện Trung tâm Hỗ trợ Châu Á – Thái Bình Dương, các trưởng trong ban Điều hành lâm thời của Pathfinder Scouts Vietnam(1) đã thể hiện mong muốn của mình cho tương lai của Phong trào tại Việt Nam sau một thời gian chờ đợi khá dài. Và cuối cùng, người trẻ tại Việt Nam đã có cơ hội được tham gia các chương trình giáo dục của Hướng đạo mà họ xứng đáng được hưởng.

“Tôi muốn thể hiện lòng biết ơn của mình đến các trưởng của Pathfinder Scouts Vietnam và các trưởng thuộc Trung tâm Hỗ trợ Châu Á – Thái Bình Dương vì sự cam kết và cống hiến tuyệt vời để cho mốc son này trở thành hiện thực. Nhờ có sự nỗ lực của quý trưởng, bây giờ chúng tôi đã có thể mang đến cho Việt Nam chương trình Hướng đạo có chất lượng và nâng cao công tác để chuẩn bị cho người trẻ bước vào một thế giới luôn luôn thay đổi,” trưởng Craig Turpie, Chủ tịch Uỷ ban Hướng đạo Thế giới chia sẻ ngay sau thông báo.

“Công tác lãnh đạo do Pathfinder Scouts Vietnam thể hiện đã giúp các trưởng tình nguyện và thanh thiếu niên tham dự một chương trình Hướng đạo hứng khởi và sẽ có ảnh hưởng lâu dài đến việc trao quyền cho người trẻ tại Việt Nam,” Tổng Thư ky WOSM, trưởng Ahmad Alhendawi chia sẻ. “Với sự tái gia nhập của Pathfinder Scouts Vietnam, Phong trào Hướng đạo giờ đây thêm vững mạnh với 170 thành viên, làm cho WOSM trở thành tổ chức thanh niên lớn nhất toàn cầu về số lượng quốc gia thành viên và Hướng đạo sinh. Chúng tôi sẽ tiêp tục hỗ trợ Phong trào phát triển thành một chương trình độc đáo, duy nhất dành cho giới trẻ Việt Nam.”

Hiện nay có hơn 5000 Hướng đạo sinh và các trưởng, những người đã từng là Hướng đạo sinh, hiện đang công tác tại các ngành kinh tế, giáo dục, và dịch vụ công. “Pathfinder Scouts Vietnam đã có một hành trình 20 năm để đến được ngày hôm nay, và chúng tôi dành nhiều hi vọng cho Hướng đạo tại VIệt Nam,” Trưởng J. Rizal C. Pangilinan, Giám đốc Vùng Châu Á – Thái Bình Dương nói. Ông cũng cho biết thêm, “Một trong những mục tiêu chiến lược của Pathfinder Scouts Vietnam là tăng trưởng thành viên và phát triển bền vững. Chúng tôi có đội ngũ Trưởng, Cố vấn WOSM, và các đối tác trong và ngoài Việt Nam để hỗ trợ tổ chức Hướng đạo ở nước này đạt được các mục tiêu trên.”

Hướng đạo Việt Nam – Một hành trình lịch sử

Hướng đạo bắt đầu tại Việt Nam từ những năm 1920. Trong khoảng thời gian này, các toán Hướng đạo chỉ bao gồm trẻ em sống tại các khu phố Pháp. Đây cũng là nơi các nhà giáo dục địa phương như trưởng Trần Văn Khắc và Hoàng Đạo Thuý đã tổ chức các đơn vị Hướng đạo tiên phong tại miền Bắc Việt Nam.

Trung tâm đào tạo đầu tiên được xây dựng năm 1938, và Trại họp bạn Đông Dương đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam năm 1941 với sự tham gia của các Hướng đạo sinh Cambodia và Lào. Phong trào phát triển mạnh trong những năm tiếp theo, đánh dấu với việc Hội Hướng đạo Việt Nam trở thành một thành viên của WOSM vào năm 1957. Việt Nam là một trong những quốc gia sáng lập Hội nghị Hướng đạo Vùng Viễn Đông lần thứ nhất năm 1958 (tiền thân của Hội nghị Hướng đạo Vùng Châu Á – Thái Bình Dương.)

Sau khi bị mất tư cách thành viên WOSM năm 1975, Phong trào tiếp tục tồn tại trong suốt nhiều năm, với sự tăng trưởng rõ rệt qua một vài thập kỷ gần đây. Đây là nỗ lực bền bỉ của các trưởng để được ghi nhận một cách chính thức tại đất nước cũng như tại WOSM.

Qua hơn 20 năm với sự hỗ trợ liên tục từ Trung tâm Hỗ trợ Châu Á – Thái Bình Dương thuộc Uỷ ban Hướng đạo Thế giới, Phong trào tại Việt Nam củng cố chương trình đào tạo dành cho thế hệ trưởng Hướng đạo mới với 3 khoá Bằng Rừng nâng cao được tổ chức tại Philippines từ năm 2010 đến năm 2011. Pathfinder Scouts Vietnam cũng đã được các Hội Hướng đạo Quốc gia và các cá nhân khác hỗ trợ kĩ thuật và tài chính(2).

Các khoá đào tạo cơ bản và các kì trại được tổ chức tại Hà Nội, Nghệ An, và Nam Định. Đồng thời, có nhiều đơn vị Hướng đạo được thành lập tại các tỉnh cao nguyên. Kế hoạch chiến lược đề ra năm 2013 hoạch định lộ trình cho Phong trào tại Việt Nam, bao gồm việc thống nhất các đơn vị Hướng đạo song song.

Hồ sơ đăng ký thành viên chính thức của Pathfinder Scouts Vietnam để tái gia nhập WOSM đã được WOSM nhận vào tháng 7 năm 2018, Uỷ ban Hướng đạo Thế giới thông qua vào tháng 10 năm 2018. Sau đó, 169 tổ chức thành viên đã bỏ phiếu trong suốt 3 tháng qua. Cuối cùng, Pathfinder Scouts Vietnam đã trở thành thành viên thứ 170 của WOSM vào ngày 10/01/2019.

--------

 

Ghi chú :

(1): Pathfinder Scouts Vietnam là tên đối ngoại, Danh xưng trong nước vẫn là Hướng Đạo Việt Nam. (Đã có trong Hiến chương)

(2): Hỗ trợ về tài chính là hỗ trợ cho khóa học Huy Hiệu Rừng, ALT được mở riêng cho Hướng Đạo Việt Nam tại Makiling – Philippines. 

-------

VIETNAM REJOINS SCOUT MOVEMENT, GROWING MEMBERSHIP TO 170 STRONG

by World Scouting from Malaysia

Publication date: 10th Jan 2019

Creator: World Scouting

World Scouting today welcomed Pathfinder Scouts Vietnam as its 170th member, marking a historic moment as Vietnam formally rejoins the World Organization of the Scout Movement (WOSM) after 44 years. The move comes following a period of collaboration and unification for Scouting in Vietnam, supported by local leaders in close collaboration with the World Scout Bureau’s Asia-Pacific Support Centre and the Regional Committee.

Scouting has existed in Vietnam for nearly a century, but official Scouting activities ceased as a consequence of the war in the 1960s and 1970s, resulting in the loss of official WOSM membership in 1975. However, over the past two decades, Scouting has seen a resurgence at the grassroots level with activities for Cubs, Scouts, and Rovers conducted on a weekly basis by trained Scout leaders.

During recent meetings of Vietnamese leaders with representatives from the Asia-Pacific Support Centre, several members of Pathfinder Scouts Vietnam’s interim board expressed their eagerness and anticipation for the future of Scouting in Vietnam that after a long wait, the time has come to give the young people of Vietnam the educational programme of Scouting they long deserve.

“I’d like to express my gratitude to the leaders of Pathfinder Scouts Vietnam and colleagues at the Asia-Pacific Support Centre for their incredible commitment and contribution, which has made this milestone a reality. Thanks to your efforts, we can now bring quality Scouting to Vietnam, advancing our work to prepare young people for an ever-changing world,” said World Scout Committee Chairperson, Craig Turpie, following the announcement.

“The leadership at Pathfinder Scouts Vietnam has worked hard to engage volunteers and young people in an inspiring Scouting programme that will have a lasting impact in the empowerment of young people in Vietnam,” said WOSM Secretary General, Ahmad Alhendawi. “With Pathfinder Scouts Vietnam rejoining, the Scout Movement is now 170 members strong, making WOSM the largest youth organisation in the world both in terms of the numbers of countries and active Scouts. We look forward to the work ahead in supporting the growth of Scouting as a unique programme for young people in Vietnam.”

Today, there are more than 5,000 Scouts in Vietnam and the country’s Scout leadership comprises former Scouts from the business, education, and public service sectors. “This journey for Pathfinder Scouts Vietnam has been 20 years in the making, and we are looking at the future of Scouting in Vietnam with great anticipation,” said the Regional Director of the Asia-Pacific Scout Region, J. Rizal C. Pangilinan. He added that “Part of Pathfinder Scouts Vietnam’s strategic goals are membership growth and the Sustainable Development Goals. We have a pool of Scout leaders, WOSM consultants, and partners inside and outside of Vietnam to support the organisation in achieving these goals.”

A long history of Scouting in Vietnam

Scouting began in Vietnam as early as the 1920s. During this time, early Scout troops consisted mainly of children from the French quarters where local educators such as Tran Van Khac and Hoang Dao Thuy took interest and pioneered the first Scout units in northern Vietnam.

The first training centre was created in 1938, and the first Indochina Jamboree was held in 1941 in Vietnam with the participation of Scouts from Cambodia and Laos. Scouting flourished in subsequent years and the Scout Association of Vietnam became a member of WOSM in 1957. Vietnam was one of the founding countries of the 1st Far East Regional Scout Conference in 1958 (the predecessor of the Asia-Pacific Regional Scout Conference).

Since the loss of official WOSM membership in 1975, Scouting endured throughout the years, with a notable increase in the last few decades during which local leaders persisted to regain official recognition in the country, as well as in WOSM.

Over the past 20 years, with continued support from the World Scout Bureau’s Asia-Pacific Support Centre, Scouting in Vietnam has strengthened its training programme for a new generation of Scout leaders with three consecutive advanced Wood Badge training courses held in the Philippines from 2010 to 2011. Pathfinder Scouts Vietnam also received technical and financial support from other National Scout Organizations and individuals.

Subsequent basic training courses and simultaneous camps were held in the cities of Hanoi, Nghe An, and Nam Dinh, and more Scout groups were formed in the highland provinces. A strategic plan was prepared in 2013 to set the roadmap for Scouting in Vietnam, including the unification of parallel Scout groups.

The formal membership application from Pathfinder Scouts Vietnam to rejoin WOSM was received in July 2018 and endorsed by the World Scout Committee in October 2018. Following a formal postal ballot with all existing 169 Member Organizations over the past three months, Pathfinder Scouts Vietnam has become the 170th member of WOSM as of 10 January 2019.

Gửi nhận xét của bạn