Thư báo Trại Săn Liên Bầy Hải Ly 2019

Từ: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Ngày: 20:49:38 GMT+7 ngày 29 tháng 6, 2019
Đến: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Chủ đề: Chuyển tiếp:⁨ Thư báo Trại Săn Liên Bầy Hải Ly 2019⁩

Bảo hiểm tai nạn đợt 52

Từ: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Ngày: 06:17:11 GMT+7 ngày 29 tháng 6, 2019
Đến: Hoa Lu II <hoalu2quantri@gmail.com>, VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Chủ đề: BẢO HIỂM TAI NẠN ĐỢT 52

Tệp đính kèm: 

Thông báo số 5 Trại họp bạn Đội Trưởng Hoa Lư

       HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

            KHỐI SINH HOẠT

TOÁN SINH HOẠT NGÀNH THIẾU

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2019

***** *****

THÔNG BÁO SỐ 5

Thông báo số 2: Về Trại phí và đăng ký tham dự Trại họp bạn Đội trưởng Hoa Lư 2

       HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
            KHỐI SINH HOẠT
TOÁN SINH HOẠT NGÀNH THIẾU

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2019

*****

THÔNG BÁO SỐ 2

Dự thảo chính sách bảo vệ đoàn sinh (Phần 2)

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ ĐOÀN SINH (Phần 2)

CAM KẾT

Là một Huynh trưởng, là một thành viên trong Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam, mọi hành vi của tôi phản ánh các giá trị, lời hứa và luật của Hướng Đạo. Do đó, tôi cố gắng hết sức trở thành một gương tốt để các em Hướng Đạo sinh và những người khác sẽ làm theo.

TÔI CAM KẾT SẼ:

Dự thảo chính sách bảo vệ đoàn sinh (Phần 1)

Phong trào Hướng đạo là một phong trào giáo dục thanh thiếu niên. Do đó chính sách bảo vệ đoàn sinh phải được thực hiện nghiêm túc trong tất cả các sinh hoạt trong Hướng Đạo. Sự an toàn của đoàn sinh là vô cùng quan trọng, trách nhiệm của người Trưởng HĐ, phụ huynh có con sinh hoạt trong đơn vị và tất cả những ai có liên quan phải tạo môi trường an toàn tốt nhất cho các đoàn sinh.
Bảo vệ đoàn sinh tránh khỏi bị

Bản tin tháng 06/2019

Đạo Văn Lang chuẩn bị kết nghĩa với châu North Gyeonggi Hàn Quốc

Từ: Nguyen Tuan <nguyentuan.vietnamscouts@gmail.com>
Ngày: 13:47:05 GMT+7 ngày 11 tháng 6, 2019
Đến: 이재라 <ljr7642@scout.or.kr>

Thư đề nghị hỗ trợ BTC trạo họp bạn đội trưởng Hoa Lư 2

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM KHỐI SINH HOẠT
TOÁN SINH HOẠT NGÀNH THIẾU

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2019

 

THƯ ĐỀ NGHỊ

V/v: HỖ TRỢ BTC TRẠI HỌP BẠN ĐỘI TRƯỞNG HOA LƯ 2

24th World Scout Jamboree Official Song

Lời bài hát

Để tải bài hát bấm vào đường dẫn bên dưới

Tệp đính kèm: 

Thông báo từ BTC Trại Hoa Lư II/ 2019

Từ: Uyen Tran <uyen.trandl1@gmail.com>
Ngày: 13:03:11 GMT+7 ngày 6 tháng 6, 2019
Đến: KHIEM SCOUT <khiemden77@gmail.com>

Bear Grylls has a message to Make it Happen

Thân mẫu Tr. Nguyễn Trọng Luyện từ trần

Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam trân trọng báo tin:

Thân mẫu của Trưởng LT. Nguyễn Trọng Luyện

Trưởng phụ trách Sinh hoạt Ngành Tráng BĐH HĐVN.

Và là Nhạc mẫu Trưởng Trần Thị ThuTrang

Trưởng phụ trách Tài chính BĐH HĐVN

Thư của APR mời dự họp v/v Phát triển PT HĐ

Dear Colleagues,

Greetings from the Asia- Pacific Support Centre!

With reference to our last email below regarding the APR NSO Membership Growth Coordinators Meet, we are happy to inform that the meet is now confirmed and scheduled from 18-20 August 2019 to be hosted by Persekutuan Pengakap Malaysia. Details of the meet will be shared soon thus, may we request you to block these dates and ensure your participation to this meet.

Sách "Kẻ rao giảng tình yên"

HĐS Nguyễn Minh Hiệp đã về hưu nhưng còn nặng lòng với PT HĐ trong nước. Vừa qua đã viết bút ký KẺ RAO GIẢNG TÌNH YÊU và mượn lời BP để nói về chủ đề nầy . Mời các bạn đến nhà sách tìm mua ủng hộ và đọc xem tác giả muốn gởi gấm tâm tư gì trong đó ....

Hình ảnh: 

Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em

Thư của APR mời dự họp chương trình MESSENGERS OF PEACE

Dear Colleagues,

Greetings from Asia-Pacific Support Center!

Tuyển tình nguyện viên phục vụ quốc tế tại trung tâm hổ trợ HĐ vùng APR đặt tại Hàn Quốc

Trung tâm Hướng đạo Châu Á-Thái Bình Dương Suncheon(SAPSC) vui mừng thông báo cuộc gọi mở cho các hồ sơ đăng ký đợt 2 của Chương trình Tình nguyện Quốc tế.

Pages

Subscribe to GIÚP ÍCH RSS