Nhạc

Việt Nam Việt Nam!

Hội nghị Diên Hồng

Hát từ đồng hoang - Miên Đức Thắng

Tình ca (Phạm Duy) - Thái Thanh

Cờ Lau 711

Hướng Đạo Việt Nam

Scouting the road peace

Tuyển tập bài hát sinh hoạt ngành Ấu

Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghể - Khánh Ly

Lý Chim Quyên

Lý Đất Giồng

Chicken dance

Trống cơm

Trại ca Khơi Nguồn - Rover Moot 2012

Nhạc Nhảy Sạp

Trại ca Khơi Nguồn - Rover Moot 2012 (Beat)

Nhảy lửa

Giữ chặt mối dây

Năm ông mù xem voi

Phồn ơi ma đuôi căng lung tung phăng nghiêng xăng chai. Vây vấy lúc túc xoáy ma lìu quấy ma lìu đùng. Đùng ơi chớ chi lìu cay lúp túp xòe xì lồ xì là.

1. Bồ ơi mau ra xem năm tiên tri đi coi voi. Ông thứ nhất mới nói sao mà giống như cái vòi. Còn ông thứ hai sờ tai nói giống quạt phì phà phì phạch.

Bonjour Việt Nam

Bonjour Việt Nam
Nhạc và lời: Marc Lavoine; Tiếng hát: Phạm Quỳnh Anh

Pages

Subscribe to RSS - Nhạc