Hội Bầy 2010

Tin buồn

Theo tin từ Tr Vũ Minh Tân

Liên đoàn Bạch Đằng Huế tại Sài Gòn kính thông tin đến ACE: Tr Nguyễn Xuân An. Tên rừng Beo Điềm Đạm. Người cầm đuốc của Liên đoàn Bạch Đằng Huế tại Sài Gòn vừa tạ thế lúc 15 giờ 15 phút ngày 14/01/2015 taik tư gia số 174/1c5 phường 5, quận Gò Vấp.
Subscribe to RSS - Hội Bầy 2010