Tang Bồng III

Tổng hợp các album ảnh Trại Tang Bồng III 2016

Hình ảnh Trưởng Phan Quang Đán

xem chi tiết bấm vào đây

BỘ ẢNH KHAI MẠC TRẠI HỌP BẠN NGÀNH KHA TANG BỒNG III/2016

Hình ảnh Trưởng Phan Quang Đán

xem ảnh bấm vào đây

Đêm ngẫu hứng Kha sinh - Tang Bồng III

"Một đêm NGẪU HỨNG KHA SINH ....sôi nổi với niềm vui bất tận .....tối 21/7/2016.

"Chúc mừng sự có mặt của tất cả chúng ta. Hãy chơi cho biết là "KHA"

Trích lời Trưởng Trần Minh Thiện- Trưởng BĐH- HĐVN- Trại Trưởng Danh dự TRẠI HỌP BẠN NGÀNH KHA TANG BỒNG III/2016."

Tin và ảnh Trưởng Phan Quang Đán

Trại Họp bạn Tang bồng III Ngành Kha 2016

Bản tin Trại Họp Bạn Kha TANG BỒNG III - 2016, số 3

> Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
> Ngày: 00:46:29 GMT+7 Ngày 31 tháng 07 năm 2016
> Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
> Chủ đề: Bản tin Trại Họp Bạn Kha TANG BỒNG III - 2016, số 3
>

Bản tin Trại Họp Bạn Kha TANG BỒNG III - 2016, số 2


---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 20:55 Ngày 29 tháng 07 năm 2016
Chủ đề: Bản tin Trại Họp Bạn Kha TANG BỒNG III - 2016, số 2
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

NGÀY ĐẦU CỦA CUỘC CHƠI 21/7/2016

AMAZING RACE

KHA SINH – MÙA XUÂN HƯỚNG ĐẠO

HÂN HOAN.

Bản tin Trại Họp Bạn Kha TANG BỒNG III - 2016, số 1

Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 11:24:32 GMT+7 Ngày 28 tháng 07 năm 2016
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Subscribe to RSS - Tang Bồng III