Tin Tức

Thư luân lưu số 13 của APR

Dự án sứ giả hòa bình 2019 Đà Nẵng

Highlights from the 24th World Scout Jamboree

Một số hình ảnh Hội nghị Huynh trưởng tháng 8/2019

Vào ngày 3 và 4 tháng 8 năm 2019 Hội nghị Huynh trưởng đã được tổ chức. Một số vấn đề liên quan đến Hội HĐVN, nay đã được trình bày rỏ ràng tại hội nghị, thành phần đại biểu chính thức là Đạo trưởng, Liên đoàn trưởng, khách mời và dự thính.

Tin buồn: Nhạc mẫu Tr. Ngô Minh Khiêm từ trần

Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 13:47:36 GMT+7 ngày 30 tháng 7, 2019
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>, Khoi Quan Tri HDVN <info@vietnamscouts.org>
Chủ đề: Tin buồn: Nhạc mãu Tr. Ngô Minh Khiêm từ trần

Trích đoạn khai mạc Jamboree thế giới lần thứ 24 tại Hoa Kỳ

Tệp đính kèm: 

Hình tiễn đoàn dự Jamboree.thế giới lần thứ 24 tại HOA KỲ

Hôm nay ngày 21/7/2019 đoàn HĐVN tham dự trại họp bạn thế giới lần thứ 24 đã lên đường tại sân bay Tân sơn Nhất.

Đoàn gồm có:

- Hoàng Đức Lâm đơn vị LĐ Gia Long (Hoàng Văn Thụ)

- Nguyễn Kim Long đạo Thiên An (Gò Vấp)

- Kiều Mai Thanh gia đình Xuân Hoà  (Quận 9)

Bản tin tháng 07/2019

Thông báo số 2 - hoạt động ngoại ngữ của ngành ấu châu phía nam

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

CHÂU PHÍA NAM

TOÁN SINH HOẠT NGÀNH ẤU

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO SỐ 2

Thư báo Trại Săn Liên Bầy Hải Ly 2019

Từ: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Ngày: 20:49:38 GMT+7 ngày 29 tháng 6, 2019
Đến: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Chủ đề: Chuyển tiếp:⁨ Thư báo Trại Săn Liên Bầy Hải Ly 2019⁩

Bảo hiểm tai nạn đợt 52

Từ: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Ngày: 06:17:11 GMT+7 ngày 29 tháng 6, 2019
Đến: Hoa Lu II <hoalu2quantri@gmail.com>, VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Chủ đề: BẢO HIỂM TAI NẠN ĐỢT 52

Tệp đính kèm: 

Thông báo số 5 Trại họp bạn Đội Trưởng Hoa Lư

       HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

            KHỐI SINH HOẠT

TOÁN SINH HOẠT NGÀNH THIẾU

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2019

***** *****

THÔNG BÁO SỐ 5

Thông báo số 2: Về Trại phí và đăng ký tham dự Trại họp bạn Đội trưởng Hoa Lư 2

       HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
            KHỐI SINH HOẠT
TOÁN SINH HOẠT NGÀNH THIẾU

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2019

*****

THÔNG BÁO SỐ 2

Pages

Subscribe to RSS - Tin Tức