Tin Tức

APR Information Pack

Information Pack
Wednesday, 8 May 2019

LAST CHANCE:
Scholarship for the 13th Asia-Pacific Regional Scout Moot

Tin buồn

TIN BUỒN

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM được tin Cụ BẠCH VĂN QUẾ tên rừng GẤU KIÊN HÙNG thường gọi là GẤU KIÊN NHẪN

Sinh năm 1917 – Lìa rừng lúc 14h20 ngày 02/05/2019

Hình ảnh: 

Tin buồn: Nhạc phụ Trưởng NGUYỄN TUẤN từ trần

Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam nhận được tin:

Nhạc phụ của Trưởng Nguyễn Tuấn

Ủy viên Quan hệ Quốc tế Ban Điều Phối HĐVN

Ủy viên Quan hệ Quốc tế Ban Điều Hành HĐVN

Trưởng Toán Huấn luyện Ngành Tráng

Thông báo số 2 - Trại đầu đàn thứ đàn miền Nam

                  HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

                        KHỐI SINH HOẠT

         TOÁN SINH HOẠT NGÀNH ẤU NHI

BAN TỔ CHỨC TRẠI SĂN ĐẦU ĐÀN THỨ ĐÀN 2019

                    KHU VỰC MIỀN NAM

THÔNG BÁO SỐ 2

Bản tin tháng 04/2019

Giờ trái đất là gì?

Giờ trái đất là phong trào cơ sở lớn nhất thế giới cho môi trường. Đây là cơ hội để bạn bắt đầu thay đổi hành tinh cho những điều tốt hơn và cũng là cơ hội cho tất cả chúng ta cùng nhau bảo vệ và phục hồi thiên nhiên.

Trại họp bạn quốc gia thái lan 2019: những trải nghiệm vui tươi và những khởi đầu mới mẻ

Để kỷ niệm 100 năm Rover Scouting (Rovers Centenary), Tổ chức Hướng đạo Quốc gia Thái Lan đã tiến hành National Moot 2019 vào ngày 20-25 tháng 1 năm 2019. Nó được tổ chức tại Trại Hướng đạo Quốc gia Vajiravudh ở tỉnh Chon Buri, cách Bangkok khoảng 100 km -về phía đông nam. Với chủ đề "Phụng Sự cho một thế giới tốt hơn", khoảng 12.500 hướng đạo sinh, cả người tham gia trong nước và quốc tế, đã tập trung trong năm ngày để hòa cùng thiên nhiên, tình đoàn kết quốc tế và các dự án phát triển cộng đồng.

Thư thông báo Trại săn Đầu đàn và Thứ đàn

      BĐH-HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

               KHỐI SINH HOẠT

TOÁN SINH HOẠT NGÀNH ẤU – NHI

Tp HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2019

THƯ THÔNG BÁO

(V/v Trại săn Đầu Đàn & Thứ Đàn)

Thông báo tuyền tình nguyện viên

     HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
          BAN ĐIỀU HÀNH
          KHỐI SINH HOẠT
TOÁN SINH HOẠT NGÀNH TRÁNG

       Số : 02/TSH-2019

THÔNG BÁO TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN

Công cuộc: Tổ chức trại KẾT THÂN 2019

Let's #Connect2Earth

Hello Thai Hung!

Have you planned for Earth Hour 2019 yet?

Every year, millions of people unite for Earth Hour to make a global contribution for the well-being of our planet that we depend on every minute of the day.

Thư mời tham dự xưởng

    BĐH - HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
            KHỐI SINH HOẠT
TOÁN SINH HOẠT NGÀNH ẤU-NHI

THƯ MỜI THAM DỰ XƯỞNG

Kính gởi: - Quý Đạo Trưởng, Liên Đoàn Trưởng

              - Ban Sói Già và Ban Nhi Trưởng các Bầy

Hình ảnh: 

Thư luân lưu số 01/2019

Bản tin tháng 03/2019

Thông báo xưởng Hậu cần

THÔNG BÁO MỞ XƯỞNG

Chuyên đề: Kỹ thuật hậu cần trong các trại Hướng Đạo

Kính gởi : Quí Trưởng trong Ban Điều Hành HĐVN

                Quí Trưởng phụ trách các Đạo, Liên đoàn, Tráng đoàn biệt lập

Kính thưa Quý Trưởng,

Thông báo mở khóa của Toàn Huấn Luyện Ngành Kha 2019

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
KHỐI HUẤN LUYỆN
TOÁN HL NGÀNH KHA

THÔNG BÁO MỞ KHÓA

Kính gửi: - Quý Đạo Trưởng
               - Quý Liên Đoàn Trưởng

Thông báo mở khóa căn bản Langbiang - Đạo Lâm Viên năm 2019

Từ: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Ngày: 13:29:30 GMT+7 ngày 3 tháng 3, 2019
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Chủ đề: THÔNG BÁO MỞ KHÓA CĂN BẢN LANGBIANG - ĐẠO LÂM VIÊN NĂM 2019

Kính gửi Quí Trưởng phụ trách đơn vị;

Hình ảnh: 

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 11 của ASARC tại Xiêm Rệp Campuchea

Giữa tháng ba 2019 HƯỚNG ĐẠO VN (PSV) cử một đoàn tham dự gồm bốn Trưởng , Nguyễn Tuấn , Phan Tấn Luận , Vũ Ngọc Hoàn và Lê Hưởng.

Call for Entries: 17th APR Scout Photo Contest

Thursday, February 21, 2019 - 02:15

to Tuesday, April 30, 2019 - 17:15

Imagine the impact of millions of Scouts working for SDGs and capturing them in photos!

Jamboree Flash

FACTS AND FIGURES TO SHARE WITH YOUR CONTINGENT...
Jamboree Flash Update
18 February 2019
www.2019wsj.org/jamboreeflash/

Pages

Subscribe to RSS - Tin Tức