Trại họp bạn 2015

Hình chia tay Hợp Lực 2015

Thư của Tr Lê Thân về Trại Hợp Lực 2015

---------- Forwarded message ----------
From: Le Than <nhatrang1944@yahoo.com>
Date: 2015-08-05 15:56 GMT+07:00
Subject: Chuyển tiếp: Chuyển Thư Tổng kết Trại HB HỢP LỰC 2015

Kính báo kết quả xử lý bài viết của tác giả Kiều Phong

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: "HDVN Ban Dieu Hanh" <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 26-07-2015 15:01
Chủ đề: Thể hiện bản lãnh Hướng Đạo Việt Nam
Tới: "HDVN Ban Dieu Hanh" <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Cc: 

Báo ảnh Trại Hợp Lực

Tổng hợp Hình ảnh Trại Hợp Lực 2015

1. Một số hình ảnh Trại Hợp Lực ngày 16/07/2015 (ngày nhập Trại) (xem ảnh bấm vào đây)

2. Ban quảng bá tận tuỵ công việc từ 16/7 đến 19/7/2015 có mặt khắp nơi (xem ảnh bấm vào đây)

Chia tay tại Trại Hợp Lực 2015

Trò chơi ngành Thiếu tại Hợp Lực 2015

LĐ Ngok Linh tham dự Hợp Lực 2015

Khai Mạc Trại Hợp Lực 2 2015

Hình Trại Hợp Lực - Tr Hồ Chí Dũng

Hợp Lực...bay! Tiểu trại 3 chào cờ và chia tay

Hình Trại Hợp Lực - Tr Thái Hùng

LĐ Ngũ Hành Sơn tại Trại Bay Hợp Lực 2

LĐ Ngũ Hành Sơn Lúc 16 giờ ngày 17/7/2015 đã được chùa Bửu Đức cho về cư ngụ và sáng 18/7 các em đi tham quan di tích lịch sử Biên Hoà. Rất cảm động sư thầy nói dưới bếp có gạo các con lấy mà nấu cơm cho các em ăn ....LĐ ngũ hành sơn ở hiền gặp lành ...

xem ảnh bấm vào đây

LĐ Hội An tại Trại Hợp Lực 2015

HĐ Đaklak tại Trại Hợp Lực 2015

LĐ Lý Thường Kiệt chào đón Tr GĐ VĐHĐ vùng

…và nước mắt đã rơi

"Trại họp bạn", "Jamboree", rồi "Trại bay" hay "Carnivan"... là những từ ngữ khá mới mẻ và lạ lẫm đối với một hướng đạo sinh "trẻ" (về thâm niên chơi hướng đạo) và lần đầu tiên tham gia trại họp bạn như tôi. Có lẽ còn rất nhiều điều về phong trào mà tôi chưa biết hết được.

Mặt tối của lòng ghanh tỵ

Trai Hợp Lực 2015 đã đi qua gần 05 ngày, một thời gian rất ngắn và còn cô đọng

nhữ ng dư âm không thể nào quên trong tôi.

 

Hình ảnh: 

Pages

Subscribe to RSS - Trại họp bạn 2015