Trại họp bạn 2015

Nội quy Trại Hợp Lực

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

                                BAN ĐIỀU HÀNH

                      TRẠI HỌP BẠN HỢP LỰC 2015

                                    _______________

Ngày 08 tháng 07 năm 2015

 

Trại Ca Hợp Lực 2015

Thông báo Hội làng Tùng Nguyên

 BAN ĐIỀU HÀNH HĐVN
TRẠI HỌP BẠN HỢP LỰC

Ngày 01 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO
V/v: Đăng ký tham dự Hội làng Tùng Nguyên trong Trại Hợp Lực

Các việc nhỏ nhưng rất cần khi tham dự Trại HB HỢP LỰC - ĐỒNG TIẾN 2015

Từ: HDVN Ban Dieu Hanh<bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 22:15 Ngày 29 tháng 06 năm 2015
Chủ đề: Các việc nhỏ nhưng rất cần khi tham dự Trại HB HỢP LỰC - ĐỒNG TIẾN 2015

Thông báo điều chỉnh tổ chức Trại Hợp Lực

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: Khoi Sinh hoat <khoisinhhoathdvn@gmail.com>
Ngày: 06:25 Ngày 20 tháng 06 năm 2015
Chủ đề: THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC TRẠI HỢP LỰC

Tiểu Trại Tự Lực

Kính gửi Quý trưởng Các đơn vị trong tiểu trại II

Tiểu Trại Tự Lực

Tôi tên là    : Dương Văn Anh Linh, tiểu trại trưởng tiểu trại Tự Lực thông báo cùng quý trưởng như sau:

Cuộc họp của tiểu trại vừa qua, có những đơn vị quá xa và có những trưởng bận, có những đơn vị mới được đưa vào tiểu trại nên không thông báo kịp và có đơn vị không có điện thoại, email.

Danh sách các Tiểu Trại tại Trại Họp bạn Hợp Lực (điều chỉnh lần 1)

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: Khoi Sinh hoat <khoisinhhoathdvn@gmail.com>
Ngày: 08:46 Ngày 04 tháng 06 năm 2015
Chủ đề: CẬP NHẬT DANH SÁCH CÁC TIỂU TRẠI
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

Xưởng kỷ năng giao tiếp 2014

Ảnh chụp chung toàn xưởng kỹ năng giao tiếp 9/11/2014 tại Mai Thôn

Hình ảnh: 

Jamboree Việt Nam 2015

Nhiều khóa huấn luyện đã được tổ chức để đào tạo các trưởng HĐ, nhiều đơn vị đã bắt tay nhau HỢP LỰC xây dựng phong trào. Chúng tôi vững tin vào các Trưởng vững tay chèo vượt qua sóng gió, dèm pha. Phong trào Hướng Đạo VN vẫn vững vàng đóng góp nhiều giá trị cho đất nước.

Hình ảnh: 

Pages

Subscribe to RSS - Trại họp bạn 2015